mmm – mat, motion, motivation

Ge dig och dina medarbetare chansen

Välkommen till en utmaning som tar dig och dina medarbetare till högre motivation, större effektivitet och ett friskt, balanserat och roligt liv. Så som ni både VILLoKAN leva och arbeta.

Företag såväl som enskilda individer strävar efter ett liv i balans, harmoni och med energi och pengar på pluskontot. När arbetslivet och privatlivet harmonierar, när medarbetarna håller sig friska och när motivationen mot gemensamma mål finns där, då kommer prestationen. Då kommer resultaten. Då kommer flytet. Och det flytet är vi övertygade om att både du och dina medarbetare VILLoKAN hitta.

Forskning visar på stora besparingar för företag med friskvård under arbetstid för personalen. Besparingarna kommer från minskade sjukskrivningstal och ökad prestationsförmåga. Friska och motiverade medarbetare VILLoKAN vi ju ha. Eller hur?

VILLoKAN erbjuder friskvård i ett format som alla kan delta i, friskvård som både de enskilda individerna och företaget har glädje av.

VILLoKAN erbjuder dig och dina medarbetare:

  • Ett livsstilsprogram inom fysisk och mental träning. Genom gruppträffar med föreläsningar, diskussioner, coaching samt träning tillsammans hittar vi dina och dina medarbetares styrkor. De styrkorna låter vi motivera er att nå företagets och individens egna mål. Vi har valt att fokusera på tre områden: mental träning, fysisk träning samt kost. Alla tre områden tillsammans och vart och ett för sig påverkar ert vardagsliv såväl som ert arbetsliv. De påverkar hur ni mår helt enkelt. Ni VILLoKAN ju må ert bästa för att prestera ert bästa – vi visar hur du och dina medarbetare tar er dit.
  • Livsstilsprogrammet innebär 6-10 gemensamma träffar med två-fyra veckors mellanrum.  Ju färre gånger ni väljer, desto mer krävs av er mellan träffarna. Med vilja och kunskap tar ni er till det liv ni faktiskt VILLoKAN leva.
  • Varje träff har sitt eget fokus och vi avslutar med fysisk träning varje gång. Vi ägnar en-två träffar åt mål, målbilder och mental träning, en-två åt kost/hunger och mättnad, en-två åt fysisk träning (även i teorin alltså), en-två åt balans inombords/stress och en-två träffar åt hur både tankar, träning och kost påverkar hjärnan och hur den i sin tur påverkar oss.
  • Antalet deltagare i varje grupp bör vara 7-10 personer för så bra utgångsläge som möjligt för dynamiska diskussioner.
mmm – mat motion motivation!

Varmt välkommen att höra av dig med frågor och kommentarer.