Scanna antioxidanter – karotenoider

Äter du tillräckligt med frukt och grönt? Känner du att de levnadsvanor du har idag stärker din hälsa? Matchar dina levnadsvanor ditt sätt att äta? För att skydda sig mot fria radikaler, molekyler som kan skada våra celler, behöver kroppen antioxidanter. Antioxidanterna finns mestadels i frukt, bär och grönsaker.

Är mina kostvanor effektiva?

Den patenterade biofotonscannern är ett toppmodernt hjälpmedel som visar mängden av karotenoider i levande vävnad och ger en omedelbar indikation på din kropps karotenoidnivå. Nu kan alla få reda på sin nivå direkt och få motivation att förbättra sina kostvanor och sin livsstil som påverkar värdet.

Hur fungerar scannern?

Scannerns funktion bygger på ”resonans ramanspektroskopi”, en metod som lett till nobelpriset, och har nu anpassats för biologiska mätningar. Scannern visar karotenoidnivån i mänsklig vävnad med hjälp av optiska signaler.

Karotenoider är en grupp antioxidanter med mer än 600 pigment som finns i naturen och ger färg åt äggula, gröna blad, frukter och blommor, ligger bakom deras röda, orangea och gula färg. Den som mäter sig med scannern får information om sin karotenoidnivå och blir medveten om denna. Ju färgstarkare frukter och grönsaker vi äter, desto högre karotenoidvärde får vi.Vad betyder mitt värde, mitt SCS – scanner carotenoid score?

Ditt värde, SCS, är en enkel och användbar indikation på vilken nivå av karotenoider som finns i huden och kroppen. Värdet återspeglar en lång tids livsstilsvanor och förändras inte märkbart på kort tid. För en förändring krävs tid, så en ny mätning var 6:e till 8:e vecka är ett bra intervall för att se resultat över tid.

Den visar således hur effektiva dina levnadsvanor är, hur bra du äter och om ev. kosttillskott som du äter fungerar. Kostvanor, val av livsstil och kosttillskott kan påverka din poäng, men garanterar inte ett visst resultat. Individuella genetiska skillnader kan påverka absorptionen för karotenoider betydligt och därmed ditt SCS.

När du väl vet ditt SCS är det dags att förbättra det genom följande:

  • Se över dina kostvanor, ät minst 5-10 portioner karotenoidrika frukter och grönsaker varje dag.
  • Ta hand om dig själv genom hälsosamma kost- och levnadsvanor, balanserad livsstil.

Vad vi kan hjälpa dig med.

När du mäter ditt värde hos oss, blir du mer medveten om din näringsnivån i din kropp. Behöver du förbättra ditt värde kan vi erbjuda olika lösningar.

Mätningen görs på din hand, är helt smärtfri och tar ca 2 minuter. Resultatet visas direkt på scannerns dator och metodens teknologi är vetenskapligt baserad och trovärdig.

Din investering

Närngsmätning, 30 min. Information om mätningen, mätning och utvärdering.

Pris: 295 kr

För mer information och bokning, kontakta camilla@villokan.se alt. 0736-824348

Inspired by Nature, powered by science