Villkor för deltagande i VILLoKAN Nature Challenge, Nature Training, Nature Mama, Nature Pilates, Nature Challenge run, läs igenom.

Genom att du anmäler dig till träningen eller andra aktiviteter binder du dig till följande villkor;

 • Betalning av ev. fakturor sker senast 10 dagar efter att betalningsinformationen är dig tillhanda via e-post.
 • Är du mellan 16 och 18 år krävs målsmans medgivande, 16 år är yngsta åldern för deltagande.
 • VILLoKAN förbehåller sig rätten att ändra schemat.
 • VILLoKAN förbehåller sig rätten att ställa in ett pass, exempelvis vid sjukdom. Deltagarna meddelas via mail eller sms minst två timmar innan passet. Du kan även läsa om detta på VILLoKANs facebooksida.
 • VILLoKAN ställer aldrig in ett pass på grund av vädret om det inte innebär en risk för deltagarna, exempelvis vid ett kraftigt åskväder. Deltagarna meddelas via mail eller sms och du kan även läsa om det på VILLoKANs facebooksida. Inträffar träning på en helgdag ställs träningen in.
 • Du erbjuds att ta igen missat träningstillfälle i annan grupp än du är anmäld till, i mån av plats, under innevarande träningsomgång.
 • VILLoKAN ansvarar inte för sjukdom eller skador i samband med deltagande under träning, deltagandet sker helt på egen risk.
 • VILLoKAN ansvarar inte för kläder, skor eller annan utrustning som du använder under träningspassen.
 • VILLoKAN sparar den information som du uppger vid anmälan. Om du ej vill detta ber vi dig att maila oss och du kan när som helst be oss att radera dina kontaktuppgifter.
 • Under passen kommer vi att fota träningen som publiceras på Facebooksidan, Instagram och hemsidan. Bilderna kan även användas i annat marknadsföringssyfte. Vill du inte synas på några bilder, meddela då detta via mail, annars ses det som ett godkännande att publicera dessa bilder.
 • Personuppgifterna vi behandlar delas inte med någon extern part, och används endast för att skicka ut VILLoKANs nyhetsbrev och information om våra aktiviteter.
 • Du har rätt att kontakta oss i enlighet med GDPR om skydd av personuppgifter om du vill ha information om den information vi har om dig, för att begära rättelser, överföring eller för att begära att vi begränsar hanteringen av dina uppgifter, att invända eller begära att vi raderar din information.
 • VILLoKAN förbehåller sig rätten att ändra priser och övriga villkor efter att din bindningstid har gått ut. Information om dessa förändringar kommer att finnas att ta del av i god tid innan de träder i kraft.