, ,

Nature Training och covid-19

Som ni vet så lever vi i en annorlunda tid med covid-19 och vi tillsammans har ett ansvar att vidta åtgärder och följa råden. Så vi ber alla att ta hand om varandra och följa de riktlinjer som finns. Och vi följer självklart rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska risken för spridning.

”Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls.”

Under våra träningar håller vi oss till följande så att vi kan hålla igång verksamheten på ett bra sätt;

  • Vi håller avstånd mellan oss som tränar och till andra människor och visar hänsyn.
  • Tvätta gärna händerna och använd handsprit innan och efter träning.
  • Kom frisk! Om du känner dig minsta sjuk, stanna hemma.
  • Vi håller en säker distans från början till slut på passen!

Vi har sedan tidigare vidtagit vissa åtgärder som att undvika parövningar, och att vi är på mer öppnare ytor så att vi kan hålla avstånd lättare. Detta är något vi kommer att fortsätta med även i vår och att hålla kvar med begränsat antal deltagare på passen.

Vi uppmuntrar alla att fortsätta att träna, och då gärna utomhus, äta bra mat och ta hand om sig, men såklart ska du stanna hemma om du känner minsta symptom.